Dirofilarioza u psů a koček: Nebezpečný parazit v srdci Evropy

autor: | 5. 5. 2024 | Aktuality, Kočky, Psi

Dirofilarioza, známá také jako srdeční červ nebo srdeční filarióza, je parazitární onemocnění způsobené hlísticemi rodu Dirofilaria, které postihuje především psy, ale může infikovat i kočky a další šelmy. Tento článek se zaměřuje na rozšíření a dopad dirofilariozy u psů a koček v Evropě, s důrazem na nedávné změny v epidemiologii této nemoci.

Biologie a přenos

Dirofilaria repens je hlístice, která je přenášena komáry a je endemická ve střední a jižní Evropě. Psi a kočky se stávají hostiteli, když jsou kousnuti infikovaným komárem. Larvy vstoupí do těla hostitele, kde dospívají a migrují do krevního oběhu. U psů se často usazují v srdci a plicních tepnách, zatímco u koček může být infekce méně patrná, ale stále vážná.

Klinické příznaky a diagnostika

Psi s dirofilariozou mohou vykazovat známky kašle, únava, slabost a v pokročilých stádiích i srdečního selhání. U koček se příznaky mohou objevit jako náhlé respirační problémy, nechutenství a letargie. Diagnostika se obvykle provádí pomocí krevních testů, které detekují antigenní nebo mikroskopickou přítomnost dospělých červů.

Léčba a management

Léčba dirofilariozy je komplikovaná a zahrnuje použití antiparazitických léků. Kočky jsou obvykle léčeny symptomaticky, protože neexistuje schválená terapie pro eliminaci parazita u této hostitelské skupiny. Prevence je klíčová a zahrnuje pravidelné podávání antiparazitických léků a kontrolu komárů.

Epidemiologické změny a výzvy

Studie z Polska a dalších částí střední Evropy ukazují zvýšený výskyt D. repens, což je pravděpodobně důsledek klimatických změn, které usnadňují rozmnožování komárů a larvální vývoj parazitů. Navíc, pohyb infikovaných psů napříč Evropou přispívá ke šíření nemoci do nových oblastí.

Závěr

Zatímco dirofilarioza u psů je dobře dokumentována a existují pro ni efektivní léčebné protokoly, situace koček zůstává složitější kvůli nedostatku specifické léčby. Vzhledem k rostoucímu riziku šíření dirofilariozy je nezbytné, aby majitelé domácích mazlíčků dodržovali preventivní opatření a regularně konzultovali veterinární péči pro své zvířecí společníky. Všechno toto představuje výzvy pro veterinární komunitu a veřejné zdraví v celé Evropě.