Eutanazie zvířete: Všechno, co byste o ní měli vědět

autor: | 8. 8. 2022 | Kočky, Aktuality, Hlodavci, Psi

Dostali jste se do situace, kdy jste nuceni přemýšlet o eutanazii psa, kočky nebo jiného domácího mazlíčka? Zjistěte více o tom, co proces eutanazie obnáší, za jakých podmínek je eutanazie nutná a jak postupovat po ukončení života zvířete.

Kdy život zvířete ukončit

Eutanazie je poslední variantou, které předchází snaha zvířeti zlepšit jeho zdravotní stav a pomoci mu od bolesti.

Posouzení zdravotního stavu zvířete však může být trochu problematické, protože je veterinář se zvířetem v kontaktu pouze po omezený čas, a to po dobu trvání návštěvy ordinace.

Mnoho informací odborník získává od majitele, který si však nemusel všimnout všeho, nebo je naopak až moc vnímavý a vidí problém tam, kde není. V neposlední řadě může majitel zvířete některé podstatné věci veterinárnímu lékaři zatajit, aby tak určitým způsobem omluvil svou možnou odpovědnost za zdravotní stav zvířete. V případě, že byla veterinárním lékařem odebrána pečlivě anamnéza a veterinární lékař usoudí, že již zvířeti není pomoci, navrhne eutanazii. Pro tu však musí být vždy opodstatněný důvod. Seznam důvodů pro usmrcení zvířete je upraven právní legislativou.

Mezi důvody pro usmrcení zvířete, dle zákona, patří:

●     využití produktů zvířete chovaného nebo drženého pro produkci potravin, vlny, kůžedzv nebo jiných produktů

●     slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením

●     bezprostřední ohrožení člověka zvířetem

●     výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů (zákon o myslivosti, zákon o rybářství), nařízené mimořádné veterinární (§ 54 zákona č. 166/1999 Sb.) nebo hygienické opatření (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) při ochraně před nákazami (§ 10 a násl. zákona č. 166/1999 Sb.),

●     ukončení pokusu na pokusném zvířeti, není-li v projektu pokusů stanoveno jinak

●     regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů (zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody a krajiny), regulováním populace zvířat se rozumí soubor soustavně prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní a genetické kvalitě, zejména omezením nepřirozené nabídky potravních zdrojů a možností rozmnožování populace, a jejichž cílem je omezit rizika, která mohou vzniknout nárůstem populace v jejím teritoriu nebo rizika ohrožení populací volně žijících zvířat, a zabránit vzniku utrpení zvířat a nadměrných škod, zejména šíření nákaz nebo jiných nežádoucích vlivů,

●     deratizace (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a opatření v boji proti škodlivým organismům (zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

●     uložené zvláštní opatření v případě nemožnosti identifikovat zvíře podle zvláštních právních předpisů (plemenářský zákon),

●     depopulace (Čl. 2 písm. n) Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009)

Jak probíhá eutanazie

V první řadě je majitel mazlíčka seznámen podrobně s celým průběhem a způsobem provedení eutanazie. Před samotnou eutanazií je zvířeti podán sedativní lék, aby se uklidnilo a necítilo bolest. Následně, po podání léku, zavádíme kanylu do žíly, přes kterou podáváme látky, které uvedou zvíře do anestezie, dále hypnotika, a nakonec podáváme látku, která zastaví funkci srdce. Smrt je rychlá a bezbolestná.

U eutanazie může, ale nemusí, být přítomen majitel. Je na každém, jak se rozhodne, jelikož tento zážitek může být pro mnoho z vás nejen citlivý a stresující, ale až frustrující.

Důležitá je etika a humánní přístup

U nás v DIAMONA CLINIC se snažíme přednostně zvířecího pacienta vyléčit, nebo aspoň významně zlepšit jeho život. Snahou je přistupovat ke zvířeti citlivě, ohleduplně a snažit se o co nejrychlejší odstranění bolesti, způsobené poraněním či nemocí.

V některých případech už ale léčba nepomáhá a nejhumánnějším řešením je pro mazlíčka eutanazie.

U nás v ordinaci nám záleží na tom, abyste se vy i váš mazlíček, v jeho posledních chvílích, cítili co možná nejkomfortněji. S každým klientem se snažíme o vybudování vztahu, založeném na empatické komunikaci a důvěře.

Uvědomujeme si, jak je tato situace náročná, proto citlivě vysvětlujeme majiteli mazlíčka vše, co ho o ukončení života pacienta zajímá.

Kde mazlíčka pohřbít

Mnoho lidí se domnívá, že je možné svého domácího mazlíčka pohřbít jen tak za domem na zahradě. Není to ale tak jednoduché.

Pohřbít mazlíčka na svém pozemku je možné, ale pouze, splňujete-li podmínky vyhlášky č. 82/2014 Sb., která stanovuje veterinární a hygienické požadavky na místo, kde má být zvíře pohřbeno. Nesmí se rovněž jednat o zvíře, které uhynulo na nebezpečnou nákazu nebo bylo nějakou nákazou podezřelé. Zakázáno je pohřbívat hospodářská zvířata jako je prase, skot, ovce nebo koza.

Pohřbívání zvířat je regulováno, jelikož rozkládající se pozůstatky mohou být nebezpečné pro ostatní domácí zvířata a volně žijící živočichy.

Ostatky mazlíčka, které zemřelo na nějaké infekční onemocnění, mohou být nebezpečné nejen pro zvířata, ale dokonce i pro lidi.

Jak tedy zvíře správně pohřbít?

Jednou z možností jsou krematoria a hřbitovy pro domácí zvířata, které jsou k dispozici v některých krajích, jejichž seznam můžete najít na internetu. U nás v DIAMONA CLINIC preferujeme kremaci.

Služby krematorií a speciálních hřbitovů pro mazlíčky jsou velmi profesionální a zahrnují různé možnosti v různých cenových rozpětích, která vyhovují většině majitelů domácích zvířat. Náklady se mohou lišit podle velikosti zvířete.

Díky profesionálnímu pohřbení a kremaci se zabraňuje riziku kontaminace životního prostředí nebo šíření onemocnění, ke kterému by mohlo dojít při pohřbívání v blízkosti obydlí.

Potřebujete se poradit? Napište nám.